Technika - testy BRD

  Strona techniki   Testy BRD Konspekty   Wynalazki

 TEST -  dla gimnazjum  (wielokrotnego wyboru)   

Przepisy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego

1) Pieszy poruszający się poboczem lub jezdnią:

a) powinien iść prawą stroną drogi,

b) może iść dowolną stroną drogi,

c) jest obowiązany iść lewą stroną drogi.

2) Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed:

a) kierującymi wszystkimi pojazdami z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych uczestniczących w akcji,

b) kierującymi wszystkimi pojazdami z wyjątkiem pojazdów szynowych,

c) kierującymi wszystkimi pojazdami z wyjątkiem jednośladów.

3) Kilku pieszych idących po jezdni:

a) powinno poruszać się jeden za drugim, ale na drogach o małym ruchu i w warunkach dobrej widoczności dwóch pieszych może iść obok siebie,

b) może iść w sposób dowolny (jeden za drugim lub obok siebie) niezależnie od warunków drogowych,

c) zawsze musi iść „parami”.

4) Pieszy może poruszać się drogą dla rowerów:

a) zawsze, niezależnie od warunków,

b) tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo gdy nie można z nich korzystać,

c) tylko gdy drogą tą nie jadą rowerzyści.

5) Pieszy idący droga w strefie zamieszkania:

a) może poruszać się po całej szerokości drogi,

b) nie może korzystać z jezdni,

c) może poruszać się tylko lewą strona drogi.

6) Przechodzenie przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi:

a) jest dozwolone, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności,

b) jest dozwolone na drogach poza obszarem zabudowanym,

c) jest zawsze zabronione.

7) Kierującemu rowerem zabrania się:

a) jazdy bez trzymania rąk na kierownicy,

b) jazdy obok innego uczestnika ruchu,

c) spożywania podczas jazdy posiłku.

8) Ile motorowerów może jechać w jednej kolumnie?

a) 10,

b) 5,

c) 15.

9) Kolumna pieszych w wieku do lat 10 korzystając z jezdni obowiązana jest między innymi:

a) iść lewą stroną drogi,

b) iść prawą stroną drogi,

c) przepisy nie dopuszczają do ruchu takiej kolumny po jezdni.

10) Zabrania się postoju roweru:

a) na drodze ekspresowej,

b) przy hydrancie,

c) na pasie między jezdniami.

11) Do obowiązkowego wyposażenia roweru należy:

a) światło czerwone odblaskowe z tyłu, inne niż trójkątne,

b) lusterko wsteczne umieszczone po lewej stronie kierownicy,

c) co najmniej jeden skutecznie działający hamulec.

12) Na drodze oznaczonej znakiem „,strefa zamieszkania”:

a) pierwszeństwo posiada pojazd przed pieszym,

b) dopuszczalna prędkość wynosi 30 km/h,

c) pierwszeństwo ma pieszy przed pojazdami.

13) Znak pionowy „,Nakaz jazdy prosto przez skrzyżowanie”:

a) uniemożliwia skręcanie w ogóle,

b) dopuszcza skręt w prawo,

c) uniemożliwia jazdę w lewo i w prawo.

14) Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych o ruchu kierowanym jest:

a) zabronione,

b) dozwolone jeśli ruch jest otwarty,

c) dozwolone jeśli na przejściu nie ma pieszych.

15) Wymijanie na zwężonym odcinku jezdni jest:

a) dozwolone bez ograniczeń,

b) zależne od szerokości jezdni i sposobu oznakowania tego odcinka,

c) dozwolone pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pojazdowi jadącemu z przeciwka.

16) Który z wymienionych kierujących jest włączającym się do ruchu:

a) motorowerzysta wyjeżdżający z posesji na drogę,

b) rowerzysta wyjeżdżając z drogi dla rowerów na jezdnię,

c) rowerzysta rozpoczynający jazdę po zatrzymaniu się spowodowanym zmianą kierunku ruchu.

17) Który znak zabrania wjazdu samochodem osobowym?
 

 

18) Który znak zobowiązuje kierującego do zatrzymania pojazdu?
 


 

19) Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
 

a) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,

b) przejeżdża ostatni,

c) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3.

20) Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
 

a) przejeżdża pierwszy,

b) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

c) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2.